(၁၈)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) ထီဆုကြီးအား မဟာအောင်ကုဋေဟိန်း ပင်ရင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကံထူး

ယနေ့ဖွင့်လှစ်တဲ့ (၁၈)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) ထီဆုကြီးအား ကဃ ၆၄၃၄၂၅ ဖြင့် တာမွေမြို့ ရွှေမြန်မာ မဟာအောင်ကုဋေဟိန်း ပင်ရင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကံထူးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ယနေ့ဖွင့်လှစ်တဲ့ (၁၈)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) ထီဆုကြီးအား ကဃ ၆၄၃၄၂၅ ဖြင့် တာမွေမြို့ ရွှေမြန်မာ မဟာအောင်ကုဋေဟိန်း ပင်ရင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကံထူးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ယနေ့ဖွင့်လှစ်တဲ့ (၁၈)ကြိမ်မြောက် …

Read More

(၁၈)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်…

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု ကဃ-၆၄၃၄၂၅ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆု ခ-၃၉၉၁၂၄ ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆု ဎ-၅၀၂၉၃၈ ဒ-၉၉၉၆၀၃ ကျပ်သိန်း နှစ်ထောင်ဆု ဍ-၆၉၅၉၃၀ ဟ-၉၅၉၈၅၇ သ-၆၅၀၁၇၁ ဟ-၃၁၂၄၁၀ ရ-၂၁၇၈၃၅ ရ-၅၁၂၆၁၉ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆု ဇ-၅၄၉၂၃၃ ကက-၇၆၀၈၈၆ ဆ-၈၇၅၇၄၉ ကက-၁၅၅၀၇၉ လ-၇၃၃၁၂၁ မ-၆၇၄၇၇၀ ဏ-၄၀၁၉၇၇ ကျပ်သိန်းငါးရာဆု တစ်ဆုမမီလိုက်ပါ ဃ-၈၅၀၆၅၉ ည-၇၉၅၃၆၇ မ-၆၇၈၁၁၁ ဆ-၉၁၄၈၀၃ ဟ-၆၆၂၅၃၇ …

Read More